Vitez apokalipse
Minion, The

Moderni ratnik poznavalac drevnih borilačkih veština u borbi sa najvećim zlom.

Njujork, Badnje veče, 1999. godine – zora novog milenijuma – radnici koji rade na izgradnji podzemne železnice iskopavaju keltski skelet star osamstotina godina i tajanstvani ključ. Arheolog Keren Gudlif je pozvana da oderdi značaj ovog otkrića. Novosti o otkriću stižu i do manastira na Bliskom istoku gde monasi-ratnici, poznati kao Vitezovi Temlari – drevna sekta sa zadatkom da štite svete relikvije – biraju svoj najboljeg učenika Lukasa za suočavanje sa đavolskom pretnjom. Dok je Lukas na putu za Njujork, zli Vitez apokalipse ulazi u Keren i kao parazit koristi njeno telo. Lukas stiže da spasi Keren u poslednjem trenutku i tera Viteza. Vitez pronalazi novog domaćina i tako pokazuje svoju besmrtnost. Vitez kreće na pohod kroz grad ostavljajući za sobom trag smrti i uništenja. Keren shvata da ne mogu da ga ubiju već samo da ga spreče da pronađe novog domaćina…

“Not only did the movie have your kick-ass action scenes, but there was actually a solid storyline holding the movie together.” – Dolph-ultimate.com