Nahrani me rečima
Feed Me with Your Words

Nestanak mlađeg sina prisiljava porodicu da se osvrne na prošlost i suoči sa razlozima zbog čega im je sadašnjost takva kakva jeste.

U nameri da usavrši svoje istraživanje, Robert putuje u Italiju gde upoznaje neobičnog beskućnika. Zbunjen zbog iznenadnog susreta sa misterioznim čovekom, Robert ga prati i nestaje bez traga. Robertov nestanak prisiljava njegovog oca Janeza da pozove svog starijeg sina Mateju sa kojim nije razgovarao godinama. Uprkos nerešenim sukobima između oca i sina, Matej odlučuje da pomogne ocu i oni odlaze u Italiju. Pošto Janez ne može da ostavi svoju bolesnu suprugu Irinu samu, Matejeva žena Ana i njihova ćerka Veronika privremeno se useljavaju kod Irine.

Film se sastoji iz tri kompletne priče koje se dešavaju zasebno i istovremeno. Zajedno one čine porodični portret.

“Definitivno najintrigantniji film godine!” – Ekran


Nagrade
Cinequest San Jose Film Festival
2013 – Nominacija za najbolji film
Fantasporto
2013 – Nominacija Directors’ Week za najbolji film
Montpellier Mediterranean Film Festival
2012 – Nominacija Golden Antigone – Martin Turk